Ārsts – psihoterapeits ir speciālists, kurš specializējas garīgās veselības jomā un sniedz psihoterapeitisku ārstēšanu.

Psihoterapeits ir apmācīts garīgās veselības speciālists, kas palīdz cilvēkiem uzlabot viņu emocionālo un psiholoģisko labsajūtu, izmantojot dažādus terapijas veidus. Psihoterapeiti strādā ar indivīdiem, pāriem, ģimenēm un grupām, lai identificētu un risinātu garīgās veselības problēmas un veicinātu garīgo labsajūtu. Psihoterapija ir sadarbības process, kas ietver attiecību veidošanu starp terapeitu un klientu, domu un jūtu izpēti, pārvarēšanas prasmju un stratēģiju attīstīšanu un darbu, lai panāktu personīgo izaugsmi un pozitīvas pārmaiņas. Psihoterapeiti izmanto dažādas terapeitiskās pieejas un metodes, piemēram, sarunu terapiju, kognitīvi-uzvedības terapiju, psihodinamisko terapiju un citas, lai palīdzētu klientam sasniegt savus mērķus.

Konsultācijas laikā ārsts izvērtēs pacienta garīgās veselības problēmas, diagnosticēs visus garīgās veselības stāvokļus un ieteiks atbilstošu ārstēšanas plānu, kas var ietvert psihoterapiju, medikamentus vai abu kombināciju. Ārsts psihoterapeits arī sniedz atbalstu un norādījumus, lai palīdzētu pacientam tikt galā ar simptomiem, uzlabotu garīgo veselību un labklājību, kā arī novērstu turpmākas garīgās veselības problēmas.

Konsultācija var notikt gan klātienē, gan attālināti, izmantojot audiovideo platformas.

Pāriet uz saturu