GASTRO CENTRA misija un vīzija

Pasaules līmeņa veselības centrs ar izcilību un ilgtspēju ārstniecībā, pētniecībā, izglītībā un inovācijās.

GASTRO CENTRA vērtības

  • Profesionalitāte

    Darbinieku kompetences, zināšanu, prasmju un spriestspējas izmantošana augstas kvalitātes pakalpojumu īstenošanā sava amata ietvaros, kas balstīta uz darbinieku zināšanu un prasmju nepārtrauktu attīstīšanu.

  • Uzticamība

    Cieņpilna un godīga attieksme, uzticamā, drošā un ilgtspējīgā vidē, sadarbībā ar pacientiem, partneriem un kolēģiem. Drošības garants ilgtspējīgam uzņēmumam, uz kuru var paļauties darbinieki, pacienti un partneri.

  • Izaugsme

    Pastāvīgs jaunu pakalpojumu un tehnoloģiju piedāvājums, lai nodrošinātu pacientiem mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu. Nepārtraukta ārstniecības, pētniecības un izglītības jomu attīstīšana, veidojot ilgtspējīgu izcilības centru ārstniecībā, pētniecībā un izglītībā.

Pāriet uz saturu