Sirsnīgi sveicieni Valsts svētkos!

18. novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas dienu!
Lai šis 18. novembris ir lepnuma pilns par mūsu vēsturi un cerību piepildīts par nākotni.
GASTRO CENTRA komanda mūsu pacientiem un visai Latvijai novēl veselību un laimi.

Pāriet uz saturu