Par sejas masku lietošanu GASTRO CENTRĀ

Pamatojoties uz 2023. gada 9.maija grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģisko drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 11. punkts nosaka tiesības pakalpojumu sniedzējiem noteikt pakalpojumus, kas tiek sniegti klātienē epidemioloģiski drošā vidē, kā arī noteikt papildu epidemioloģiskās drošības prasības, kas jāievēro pakalpojuma saņēmējam, tai skaitā pienākums lietot sejas masku vai ievērot drošības nosacījumus.

Izvērtējot epidemioloģiskos riskus, GASTRO CENTRS darbiniekiem un pacientiem ir noteicis sejas maskas lietošanas noteikumus. Lūdzam iepazīties ar GASTRO CENTRA sejas masku lietošanas noteikumiem infografikā.

Pāriet uz saturu