Paldies Mārai Bārenei par sirsnību, gādību un neizsmeļamo enerģiju!

Rīt tiek atzīmēta Starptautiskā māsu diena, vēlamies pateikt paldies vispārējās aprūpes māsai, GASTRO CENTRS izglītības māsai-mentoram, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pedagoģei Mārai Bārenei.

Māras Bārenes devums nozares attīstībā ir bijis un, esam pārliecināti, arī turpmāk būs būtisks. Kā viens no nozīmīgākajiem devumiem veselības nozarei ir 2020. gada decembrī publicētais mācību materiāls medicīnas māsām “Endoskopijas metode māsu praksē”, kas palīdz pilnveidot savas zināšanas moderno tehnoloģiju izmantošanā gremošanas slimību izmeklējumos un profilaksē.

Izziņas mācību materiālā ir apkopota praktiskā pieredze, novērojumi, strādājot ar pacientiem un nozares speciālistiem, ārstiem. “Endoskopijas metode māsu praksē” ir unikāls mācību līdzeklis, kas paredzēts gan topošajām māsām, gan jau praktizējošām speciālistēm. Mācību materiālā ietverta plaša un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu modernu un zināšanās balstītu metožu izmantošanu endoskopijas māsu praksē.

Vienlaikus Mārai Bārenei ir būtiska loma ne tikai teorētisko zināšanu nodošanā jaunajiem speciālistiem, bet arī profesionālās izglītības darbs “Sarkanā Krusta koledžā”, kā arī ikdienas darbs pacientu un viņu tuvinieku izglītošanā jautājumos, kas ir saistīti ar gremošanas sistēmas endoskopiju.

Paldies Mārai Bārenei par sirsnību, gādību un neizsmeļamo enerģiju.

Pāriet uz saturu