25. janvārī, atzīmējot GASTRO CENTRA un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 2 gadu sadarbības gadskārtu, norisinājās GASTRO CENTRA un Slimnīcas kopīgi organizēts vērienīgs seminārs “Kuņģa un zarnu pirmsvēža slimību un agrīna vēža savlaicīgas diagnostikas un terapijas iespējas”. Seminārs bija plaši apmeklēts un pulcēja 146 dalībniekus – mediķus no Jēkabpils, Madonas, Aizkraukles un citām reģiona vietām.

Semināra atklāšanā Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs akcentēja labo sadarbību ar GASTRO CENTRA komandu un kvalitatīvos gremošanas sistēmas endoksopiju pakalpojumus, ko sadarbības rezultātā saņem Jēkabpils reģiona pacienti. Savukārt GASTRO CENTRA valdes loceklis Ansis Grantiņš pateicās gan GASTRO CENTRA, gan Slimnīcas kolektīviem par kopīgo darbu reģiona pacientu labā.

Semināra galvenais mērķis bija sniegt medicīnas sabiedrībai vispusīgas un praktiskas zināšanas par gastroenteroloģijas nozares aktualitātēm. Pasākuma programmas ietvaros uzstājās vairāki ievērojami medicīnas nozares eksperti: ārsti gastroenterologi Ivars Tolmanis, Mārcis Leja, Danute Ražuka Ebele, un izglītības māsa un mentors Māra Bārene. Ansis Grantiņš, Ivars Tolmanis un Aigars Vanags iepazīstināja ar paveikto un iegūto pieredzi GASTRO CENTRA Jēkabpils filiālē. Prezentācijās tika apspriestas gan teorētiskas atziņas, gan praktiskas vadlīnijas, tādējādi veicinot daudzveidīgāku skatījumu uz pašreizējo praksi.

Seminārs noritēja svinīgā atmosfērā.

GASTRO CENTRA vadība sveica arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas galveno ārsti Ilzi Bikovu ar stāšanos jaunajā amatā. Sadarbībai par godu semināra apmeklētāji baudīja arī svētku kūku.

GASTRO CENTRA komanda saka lielu paldies Jēkabpils reģionālajai slimnīcai par īpaši organizēto ekskursiju un ļoti augstu vērtē slimnīcas panākumus infrastruktūras un pacientu aprūpes standartu pilnveidē.

Regulāra zināšanu un pieredžu apmaiņa jebkurā jomā ir efektīvākais veids kā nozarē uzturēt nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, tāpēc priecāsimies Tevi satikt arī citos GASTRO CENTRA organizētajos semināros.

Pāriet uz saturu