GASTRO CENTRA ārsts Mārcis Leja ir viens no autoriem nozīmīgam pētījumam medicīnas zinātnē

Šī gada aprīlī zinātniskajā žurnālā United European Gastroenterology Journal tika publicēts nozīmīgs pētījums par helikobaktērijas (H.pylori) ārstēšanas procesu. Viens no pētījuma autoriem ir Mārcis Leja, GASTRO CENTRA ārsts gastroenterologs, LU profesors.

Pētījumā, kurā piedalījās GASTRO CENTRA ārsts gastroenterologs, tika pētīts, cik labi pacienti ievēro ārstu norādījumus H. pylori ārstēšanas laikā un kā norādījumu ievērošana ietekmē ārstēšanas efektivitāti. Pētījuma rezultāti rāda uz ciešu saistību starp veiksmīgu ārstēšanu un ārsta norādījumu precīzu ievērošanu. Mārcis Leja, komentējot pētījuma norisi, uzsver, ka rezultāti pierāda, cik svarīga ir veiksmīga komunikācija starp ārstu un pacientu H.pylori ārstēšanā: “Tas būtiski palielina ārstēšanas efektivitāti un palīdz izvairīties no komplikācijām,” uzsver Mārcis Leja.

Pētījuma ietvaros tika izveidots un analizēts Eiropas reģistrs par H. pylori vadību (Hp-EuReg), kas iekļāva datus no vairāk nekā 38 000 pacientiem visā Eiropā, tostarp no Latvijas. GASTRO CENTRA komanda aktīvi piedalījās datu apkopošanā un dalījās ar saviem rezultātiem, veicinot šī nozīmīgā pētījuma veiksmīgu norisi. “Mēs esam lepni, ka mums ir bijusi iespēja aktīvi piedalīties pētījumā, kas sniedz vērtīgus datus un rekomendācijas turpmākai H.pylori ārstēšanas praksei visā Eiropā,” norāda Mārcis Leja, GASTRO CENTRA ārsts gastroenterologs, LU profesors.

Rezultāti parādīja, ka tikai 1,7% pacientu nepilnīgi ievēro ārstēšanas kursu. Pacienti, kuriem bija ieteikti ilgāki ārstēšanas kursi vai kuri ziņoja par blakusparādībām, Interesanti, ka pētījums parāda – tieši šajā 1,7% pacientu grupā biežāk sastopami ziņojumi par blakusparādībām. Savukārt tie, kas sekojuši ārstējošā ārsta rekomendācijām, par tādām ziņojuši retāk. Pētījums arī atklāja, ka precīza ārstēšanas procesa ievērošana bija saistīta ar lielāku ārstēšanas efektivitāti, sasniedzot līdz pat 93% veiksmīgu atveseļošanās gadījumu.

H. pylori ir baktērija, kas var izraisīt gastrītu, peptiskās čūlas un pat kuņģa vēzi. Efektīva ārstēšana ir būtiska, lai novērstu šīs nopietnās veselības problēmas. Žurnālā United European Gastroenterology Journal publicētais pētījums sniedz nozīmīgu ieguldījumu medicīnas zinātnē, norādot uz nepieciešamību pēc rūpīgas pacienta izglītošanas un atbalsta, lai nodrošinātu pilnīgu ārstēšanas kursa ievērošanu.

GASTRO CENTRS apsveic mūsu kolēģi Mārci Leju un viņa komandu ar veikumu šajā pētījumā. Viņu darbs palīdzēs uzlabot H. pylori ārstēšanas praksi visā Eiropā, nodrošinot labāku pacientu aprūpi un veselības rezultātus. GASTRO CENTRS un mūsu speciālisti regulāri piedalās gan lokāla, gan starptautiska mēroga pētījumos, lai tādējādi sniegtu arī savu ieguldījumu medicīnas zinātnes attīstībā.

Pāriet uz saturu